Visie

Visievisie

In onze werking staat de cliënt centraal. We kijken grondig naar de beperkingen die de cliënt ondervindt in het functioneren, maar meer nog naar de (groei)mogelijkheden. Een onderzoek of advies van het COS, OC, GA Antwerpen of Modem is een nieuw begin voor de cliënt, geen eindpunt.

Een cliëntgerichte werking is mogelijk door te investeren in:

  • een sterk financieel beleid
  • een enthousiasmerend HR-beleid
  • een aantrekkelijke externe communicatie
  • kwaliteit en innovatie

client schema

provincie antwerpen logo 

 

vzw Gouverneur Kinsbergen Copyright © 2010 - 2018, alle rechten voorbehouden - Creatie: Footprint Communication